Tomta hagar

Blåsippor

Tomta hagar

Naturresevatet Tomta hagar, strax öster om Hallsberg, är en gammal betesmark med många spår efter långvarigt utnyttjande. Odlingsrösen och mossövertäckta stengärdesgårdar visar våra förfäders slit och att marken använts för odling, slåtter och bete. Tomta hagar är en vacker plats för en vårutflykt.

Tomta hagar är en gammal betesmark med många spår efter de människor som bott här under lång tid. Under sommarhalvåret går djur på bete i hela reservatet. På avstånd avtecknar sig Hallsbergs tätort. Stenknäck och en kör av sångare brukar ackompanjera vistelsen.

Här finns även tydliga strandvallar som bildades för cirka 8000 år sedan, då den så kallade Ancylussjöns vågor svallade mot sluttningen.

Visa stor karta