Kånsta kvarn

Kånsta kvarn

Kvarn från mitten av 1800-talet

Kånsta kvarn är byggd i mitten av 1800-talet och drevs fram till år 1939. Kvarnen står i Kånsta utanför Sköllersta. 2018 rustades kvarnen i samband med inspelningen av tv-programmet "Sommar med Ernst".

Kånsta kvarn är mycket speciell, då den drevs med både vind- och vattenkraft, och är en av få kvarnar i sitt slag som finns kvar i Sverige.

2018 rustades kvarnen i samband med inspelningen av tv-programmet "Sommar med Ernst". Under 2019 fortsatte rustningen med byte av takspån, fönsterrenovering och målning.

I närheten av kvarnen finns också Kånsta gravhögar från den yngre järnåldern.

Adress
Kånsta
Sköllersta

 

Projekt med stöd av EU

Kånsta kvarn är ett unikt byggnadsarv då det är en av få kombinationskvarnar i landet. Kvarnen har, genom projektstöd från EU, kunnat rustas och kvarnbyggnadens överdel har klätts om. Överdelen har en trelagstäckning av furuspån, som har bytts ut helt och hållet. Allt rötskadat trä är utbytt och samtliga fönster är renoverade. Kvarnen är även målad.

Rustningen av kvarnen har skett i samråd med länsstyrelsen för att bevara kvarnens kulturhistoriska värde.

Visa stor karta