Dovrasjödalen

Dovra sjöar sjö
Dovra sjöar skylt
Dovra sjöar vindskydd

Naturreservat med vandringsleder

Dovrasjödalen vid Östansjö är ett välbesökt utflyktsmål på grund av områdets vildmarkskaraktär. Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i urberget. Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och vidsträckta barrskogar.

Vandra i Dovrasjödalen

Dovrasjödalen är skyltat från centrala Östansjö. Det är 1,5 kilometer från parkeringen till starten vid norra sjön. Du kan sedan välja att gå runt en, två eller tre sjöar.

Lederna är 2,3 kilometer, 4 kilometer respektive 6,5 kilometer långa.

Faktablad med karta över Dovrasjödalen

Om Dovrasjödalen

I Dovrasjödalen ligger tre långsmala sjöar som kallas Dovra sjöar. Sjöarna omges till stor del av branta klippväggar och uråldrig granskog.

I bergsbranten vid norra sjöns nordspets finns ett valvformat utskjutande bergsparti som kallas "Dovra kyrka". Det har bildats genom att vatten- och frostsprängning har brutit loss ett stort stenblock från bergväggen. Hällmarkerna omkring den norra sjön domineras av ögongnejs. Dessa hällar har på östra sidan tydliga spår från istiden i form av isräfflor. 

Vid en vandring runt Dovra sjöar märker du hur olik vegetationen är uppe på berget och nere i dalen. På den torra och magra hällmarken finner tallen rotfäste i smala springor i berget. Ljung, lingon, lavar och mossor klarar denna karga växtmiljö fint.

Nere i dalen finns rester av bergarten diabas som är basisk och ger en helt annan och rikare växtlighet. Den rikaste vegetationen finns i dalgången norr och söder om sjöarna. Blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol är några av växterna som finns här.

Visa stor karta