Bo kyrka

Bo kyrka

Korsformad träkyrka

Bo kyrka från 1733 är idag länets bäst bevarade karolinska kyrka. Den korsformade timmerkyrkan är närmast helt orörd från byggnadstiden.

Bo kyrka är präglad av karolinertidens stramhet och enkelhet. Det är en korsformad timmerkyrka med vitmålad brädpanel och takryttare över korsmitten. Kyrkans inre har genomgått få förändringar, den saknar till exempel fortfarande elbelysning och ger därför ett ålderdomligt intryck. Bänkinredningen är den enda helt intakta i Örebro län. Den visar tydligt på samhällets sociala skillnader, med de rymliga herrskapsbänkarna längst fram och de enklare bänkarna för tjänstefolket längst bak. Minst lika intressant är även den tillhörande kyrkogården. Även den vittnar om godsets sociala struktur med höga gravstenar för fideikommissarierna och ståtliga gjutjärnskors för andra familjemedlemmar.

Besök gärna Bo kyrka på våren när vackra vilda påskliljor lyser gult på gården.

 

Visa stor karta