Webbplatsens tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för visithallsberg.se

Här kan du läsa om

 • hur visithallsberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • webbplatsens kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att webbplatsen kan bli mer tillgänglig.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från visithallsberg.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller lättläst kan du skicka e-post till kommun@hallsberg.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till Hallsbergs kommun

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss genom att skicka e-post till kommunikation@hallsberg.se

Anmäl bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vår ambition är att ta fram en ny och tillgänglig webbplats under 2021. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här.

Generella problem

 • Användarna erbjuds inte flera olika sätt att navigera. (WCAG 2.4.5 AA)
 • Designen fungerar inte oavsett skärmens riktning. (WCAG 1.3.4 AA)
 • Koden validerar inte. (WCAG 4.1.1 A)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Innehåll på webbplatsen presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2 A)
 • Skipplänkar saknas. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det är inte angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det går inte att använda sidans meny med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 A)
 • Språkförändringar anges inte i koden. (WCAG 3.1.2 AA)
 • Text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller har inte en motsvarande maskinläsbar etikett. (WCAG 2.5.3 A)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Text kan försvinna när man förstorar texten. (WCAG 1.4.4 AA)
 • Text kan försvinna när man ökar avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. (WCAG 1.4.12 AA)
 • Innehåll på webbplatsen presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2 A)
 • Skipplänkar saknas. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det går inte att använda sidans meny med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 A)
 • Det är inte tydligt vilket fält eller element som är i fokus. (WCAG 2.4.7 AA)
 • Text kan försvinna vid zoomning av texten. (WCAG 1.4.4 AA)
 • Det är inte angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Länkar markeras endast med avvikande färg. (WCAG 1.4.1 A)
 • Språkförändringar anges inte i koden. (WCAG 3.1.2 AA)
 • Text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller har inte en motsvarande maskinläsbar etikett. (WCAG 2.5.3 A)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Länkar markeras endast med avvikande färg. (WCAG 1.4.1 A)

Problem vid användning utan hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus (WCAG 2.4.7 AA)
 • Skipplänkar saknas. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det går inte att använda sidans meny med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 A)
 • Text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller har inte en motsvarande maskinläsbar etikett. (WCAG 2.5.3 A)

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Inga kända problem.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Inga kända problem.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av visithallsberg.se. Senaste bedömningen blev klar den 22 september 2020.

Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.