Stommens ekäng

Ekäng

Stommens ekäng

Naturreservatet Stommens ekäng ligger intill hembygdsgården i Viby. Reservatet är en vacker ekhage som ligger i det så kallade drumlinområdet i sydvästra Närke.

Reservatet ingår som en viktig del av ekhagarna i detta område. Det är viktigt att dessa hagar finns kvar inom rimligt avstånd från varandra så att fåglar och den sällsynta läderbaggen kan använda hela systemet av ekområden för att söka mat och boplatser. Under ekarna växer hassel och hagtorn, och på våren lyser marken av vårblommor.

Det finns många fåglar som rör sig bland ekarna. Kattugglan är en av dem som man ofta kan stöta på. Nötväckan klättrar på trädstammarna och finner sin mat på ekarnas bark.

Hitta till Stommens ekäng

Åk 200 meter österut från Viby kyrka. Det är skyltat till reservatet.

Mer information

Mer om Stommens ekäng på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta