Stenön

Skog

Stenön

Ute i myrmarkerna i naturreservatet Stenön utanför Hjortkvarn ligger en blockig fastmarksholme med gammal granskog. Den höga luftfuktigheten gör platsen till en god livsmiljö för många lavar. På mossen kan du stöta på färggranna tuvor av gul och röd parasollmossa. Reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Reservatet utgörs dels av fastmarksholmen Stenön, dels av Tärnmossens norra del. Själva Stenön är bildad av grovblockig morän och det finns flera stora flyttblock. Granskogen har utvecklats fritt under lång tid och många träd är draperade med hänglavar. Vindfällen och lågor ligger kors och tvärs i skogen. Alltsammans gör att det är svårt att ta sig fram i terrängen.  

I trakten berättas att det var nära att skogen på Stenön blev nerhuggen på 1940-talet. En svår höststorm hejdade dock arbetet och därefter glömdes den planerade avverkningen bort.  

Mer om Stenön på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta