Sotterns skärgård

Storlom

Sotterns skärgård

Naturreservatet Sotterns skärgård i norra delen av sjön Sottern är sedan länge känd för sitt rika fågelliv. I Sottern häckar över 100 olika fågelarter och det rika fisklivet har gjort Sottern till en populär fiskesjö. På många öar finns kala klipphällar som för tankarna till havet. Tänk på att inte störa fåglarna när du rör dig i området!

Sottern är Örebro läns femte största sjö. Sjöns norra del är grund, som mest cirka fyra meter djup, och består av många öar och små holmar, en riktig skärgård. Sotterns södra del är mycket djupare och har få öar. Naturreservatet omfattar vattenområdet och öarna i viken som bildas mellan Gillberga näs och Bystadnäs.

På många öar går urberget i dagen och bildar ibland släta hällar utemot stranden. Tall är det vanligaste trädslaget på öarna, men det finns även en hel del lövträd som björk, al och asp. Många av öarna har klarat sig undan både sågar och yxor och kan idag närmast beskrivas som urskog med många gamla träd, främst tallar. På några öar har det brunnit. Där har lövträd vuxit upp bland de överlevande tallarna.

Under häckningsperioden är fåglarna extra känsliga för störning. Närma dig inte stranden om du märker att fåglarna är oroliga. Lämna genast området om du ser du en storlom som simmar lågt i vattnet intill stranden, de har då troligen sitt bo i närheten. 15 april till 1 augusti är det förbjudet att landstiga på öar där fiskgjuse häckar, utom på vissa öar där tältning är tillåten. Fisktärnan häckar i kolonier på flata hällar under maj och juni. Undvik att gå i land nära kolonin under den mest känsliga tiden!

Mer om Sotterns skärgård på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta