Skåle

Skåle klint utsikt

Skåle

Skåle är ett av Närkes klassiska naturreservat och utflyktsmål och är en del av den förkastningsbrant som format sjön Tisarens södra strand. Skåle klint ligger 195 meter över havet och hela 95 meter över Tisarens vattenyta. Här bjuds du på en fantastisk utsikt.

Skåle klint är välordnat för dig som besökare. I området finns flera strövstigar, den längsta är omkring en halvmil. Här finns även flera parkeringar, toaletter, eldplatser och badplats.

När inlandsisen för omkring 10 000 år sedan smälte undan från trakten låg landytan nedpressad under ytan av Yoldiahavet, ett förstadium till Östersjön. Sedan dess har landytan höjt sig cirka 140 meter. Så högt över havet och 40 meter över Tisaren ligger i dag de högsta strandbildningar som skapades av Yoldiahavets vågor. Tydligast är dessa bildningar på Skåleklints nordsluttning, där de framträder som breda, trädlösa vallar av sten, så kallade klapperstensfält. Allt finkornigare material sköljdes nämligen ut i havet och ligger nu som grus längre ner i sluttningen eller sand vid stranden av Tisaren och Åfjärden. Mäktigast är sandavlagringarna vid Sandviken. På Jättaberget, väster om reservatet, finns en av Närkes märkligaste fornborgar, uppförd under yngre järnåldern (400–1050 e. Kr.).

Mer om Skåle på Länsstyrelsens webbplats.

 

Visa stor karta