Nygårdsvulkanens kalkbarrskog

Tallskog

Nygårdsvulkanens kalkbarrskog

I naturreservatet Nygårdsvulkanen utanför Vretstorp växer frodiga lundväxter som vårärt och trolldruva, arter som är sällsynta i barrskog. Att de växer just i dessa skogar beror på den kalkrika berggrunden som bildades under en turbulent tid i jordens historia då det fanns aktiva vulkaner i trakten.

Den kalkrika berggrunden bildades för omkring 1900 miljoner år sedan. På den tiden låg det som skulle bli Närke och Bergslagen på havets botten och den vulkaniska aktiviteten var intensiv. Het magma trängde upp ur jordskorpan och varma vattenströmmar förde med sig mineraler. Det var vid den här tiden som Bergslagens järnmalmer bildades. Omkring 50 miljoner år senare avtog den vulkaniska aktiviteten. Magman stelnade och pressades ihop till berg. Nygårdsvulkanen är rester av en stelnad vulkan från den här tiden.

Från parkeringen är det 2 kilometer fram till reservatet. I reservatet finns en vandringsled.

På grund av mängden nedfallna träd samt döda träd som riskerar att falla är stigarna i reservatet avstängda. På Länsstyrelsens webbplats hittar du aktuell information om detta.

Mer om Nygårdsvulkanens kalkbarrskog på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta