Nalavibergs ekäng, Oxaryggen och Broby äng

Eklöv

Nalavibergs ekäng, Oxaryggen och Broby äng

Nalavibergs ekäng, Oxaryggen och Broby äng är tre naturreservat som ligger intill varandra utmed en drumlinrygg vid Viby. Genom reservaten leder en markerad stig genom ekhagar och lundar.

Oxaryggen är en öppen ängsmark med rik torrängsflora. Ett besök under sommaren rekommenderas. Då blommar många av de traditionella ängsblommor som vi förknippar så mycket med den svenska sommaren. Norr om Oxaryggen ligger Nalavibergs ekäng, där det finns gott om gamla knotiga ekar. Ännu lite längre norrut ligger naturreservatet Broby äng, där det tidigare öppna landskapet gradvis fått växa igen sedan betet upphört i slutet av 1970-talet.

I dag består Broby äng av en sluten, lundartad lövskog. I östra delen av Broby äng, vid parkeringen, finns en före detta åker som numera sköts som en äng och varje sommar slås med lie av frivilliga krafter.

Mer om Nalavibergs ekäng på Länsstyrelsens webbplats.

Mer om Oxaryggen på Länsstyrelsens webbplats.

Mer om Broby äng på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta