Motionsspår och skidspår

Vinterbild-skidåkning

Motionsspår och skidspår

Det finns upplysta motionsspår i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp, Östansjö och Hjortkvarn. Alla spår prepareras till skidspår när det är snö. I Pålsboda och Vretstorp finns det också skidspår utan belysning.

På hallsberg.se kan du se motionsspårens sträckningar och banprofiler. Du kan också se vem som sköter underhållet.

Stocksätterspåret i Hallsberg

Spåret är 2,5 km långt och startar vid Stocksätterskolan. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.

Långängspåret i Hallsberg

Spåret är 2,6 km långt och startar vid orienteringsklubbens stuga (HOK-stugan) på Korsbergsgatan 3. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.

Motionsspår i Pålsboda

Spåret är 2,5 km långt och startar vid idrottsplatsen. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.

Skidspår i Pålsboda

Spåret är 7 km långt och startar vid idrottsplatsen. Spåret går runt Tarsta. Det finns ingen belysning.

Motionsspår i Sköllersta

Spåret är 2,5 km långt och startar mitt emot Sköllervallen. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.

Motionsspår i Vretstorp

Spåret är 3,4 km långt och startar vid Folkets park. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.

Skidspår i Vretstorp

Spåren är 2,5 och 1,4 km långa och startar vid Fredriksbergs idrottsplats. Spåren går runt idrottsplatsen. 

Motionsspår i Östansjö

Spåret är 2,5 km långt och startar vid Östansjö skola. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.

Motionsspår i Hjortkvarn

Spåret är 2,5 km långt och startar vid Hjortvallen. Det finns belysning och spåret prepareras till skidspår när det är snö.