Kvismaren

Kvismaren

Kvismaren

Naturreservatet Kvismaren är ett populärt utflyktsmål för fågelskådare speciellt vår och höst då många flyttfåglar rastar där. På våren är det även många som besöker Öby kulle i reservatets mitt, där en stor mängd ormar samlas bland solvarma stenar innan de ringlar ut i Kvismaredalen.

Naturreservatet Kvismarens återskapade sjöar bildar idag en av Mellansveriges häftigaste våtmarker. Kvismaren är ett stort område med många observationsplatser, vandringsleder och fågeltorn. Öby kulle är basen i området. Här finns toalett, grillplats och informationsskyltar. 

Från Öby kulle leder en stig mot Rysjön, där plattformar och fågeltorn ger möjlighet att se fåglarna på nära håll. I Rysjön häckar bland annat snatterand, årta, svarthakedopping, gråhakedopping och skedand. I bladvassbältena häckar rördrom, skäggmes, trastsångare och brun kärrhök.Från Öby kulle leder också en vandringsled via Västra Fågelsjön till Östra Fågelsjön och Åslaholmen.

Längre bort ligger naturreservatet Sörön, som med sin imponerande ek- och almskog drar till sig många hålhäckande fågelarter och sångare. Besök gärna Sörön under våren, då ett hav av vitsippor blommar.

Mer om Kvismaren på Länsstyrelsen webbplats.

Visa stor karta