Kortfritt spöfiske

Vy över Tisaren

Kortfritt spöfiske

Tripphultssjön, Bäcksjön och Gallabergssjön har kortfritt spöfiske.

Fiskarter
Gädda, abborre och övrig vitfisk

Fiskekort
Nej, fritt fiske med handredskap