Herrfallsäng

Gullviva

Naturreservat mellan Hallsberg och Pålsboda

I naturreservatet Herrfallsäng kan du uppleva blomsterprakt och fågelsång längs en lättgången stig genom öppna marker. I reservatet finns också lövlundar, kallkällor och ett rikt kärr med många orkidéer.

Herrfallsäng ligger mellan Hallsberg och Pålsboda. Här har den kalkrika marken tillsammans med århundraden av slåtter och bete skapat ett en mycket artrik ängsmiljö, med hela 300 olika kärlväxter. Det öppna, ljusa landskapet vid Herrfallsäng är till stor del skapat av människan. En gång växte täta lövskogar i sluttningen men med tiden kom människan att hugga ner skogen och börja bruka jorden. Markerna vid Herrfallsäng kan mycket väl ha varit brukade sen järnåldern.

I Lundblomstorpet finns en öppen raststuga med eldstäder, bord och bänkar. Utanför torpet finns sittbänk samt en vevbar mp3-spelare med ljudguider som berättar om naturreservatets växt-, djurliv och historia. Vid torpet finns även ett tillgängligt rastbord med utstickande bordsskiva och ryggstöd.

Utmed en cirka 2 km lång stigslinga i reservatet finns 10 mindre så kallade vippskyltar med information om reservatets växter, djur och historia. Varje stolpe har en skylt i lägre höjd med information riktad till barn.

Stigarna genom den icke kuperade ängsmarken är lätta att gå. Två dass finns i reservatet, dock utan särskilda anpassningar. Vissa tider på året finns betesdjur inne i hagarna.

Mer om Herrfallsäng på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta