Naturreservatet Glottrakärret

Trollslända.jpg

Naturreservatet Glottrakärret

Naturreservatet Glottrakärret är en stor myrmark som omger den slingrande Haddeboån. I området finns gott om fåglar och trollsländor. Kärret är till stora delar gungflyartad och svår­till­gäng­lig, så kanot är kanske det bästa sättet att utforska området.

Många olika arter av fåglar och trollsländor

Glottrakärret är ett översvämningskärr. Det är en av de värdefullaste livsmiljöerna för sjö- och våtmarksfåglar i sydöstra Örebro län. Här hittar du bland annat kricka, trana, orre, tofs­vipa, röd­bena, grönbena, skogssnäppa, morkulla, enkelbeckasin, stor­spov, fiskmås, fisk­tärna, sävsångare och sävsparv. Glottrakärret och Venerna är även platsen för den som gillar trollsländor. Hela 36 kända arter av trollsländor rapporteras i en inventering från 2021. 

Tillgänglighet

Glottrakärret hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar. Tänk på att stora delar av reservatet är svårtillgängligt på grund av gungfly. Vattenvägen är enklast att ta sig fram under sommartid medan skidor under snörika vintrar kan vara ett lämpligt färdsätt.

Mer information

Läs mer om Glottrakärret och hur du hittar dit på länsstyrelsens webbplats