Boo kyrka

boo_kyrka.jpg

Korsformad träkyrka

Boo kyrka från 1733 är idag länets bäst bevarade karolinska kyrka. Den korsformade timmerkyrkan är närmast helt orörd från byggnadstiden.

Boo kyrka är präglad av karolinertidens stramhet och enkelhet. Det är en korsformad timmerkyrka med vitmålad brädpanel och takryttare över korsmitten. Kyrkans inre har genomgått få förändringar, den saknar till exempel fortfarande elbelysning och ger därför ett ålderdomligt intryck. Bänkinredningen är den enda helt intakta i Örebro län. Den visar tydligt på samhällets sociala skillnader, med de rymliga herrskapsbänkarna längst fram och de enklare bänkarna för tjänstefolket längst bak. Minst lika intressant är även den tillhörande kyrkogården. Även den vittnar om godsets sociala struktur med höga gravstenar för fideikommissarierna och ståtliga gjutjärnskors för andra familjemedlemmar.

Besök gärna Boo kyrka på våren när vackra vilda påskliljor lyser gult på gården.

Vägbeskrivning
Åk söderut på väg 51 från Örebro åk mot Pålsboda och kör sedan mot Hjortkvarn. Ta sedan efter 3,5mil andra avfarten innan Hjortkvarn mot Bo åk sedan 6 kilometer till du kommer till Boo kyrka och herrgård.

Visa stor karta