Kånsta kvarn

Kånsta kvarn.jpg

Kvarn från mitten av 1800-talet

Kånsta kvarn är byggd i mitten av 1800-talet och drevs fram till år 1939. Kvarnen står i Kånsta utanför Sköllersta. 2018 rustades kvarnen i samband med inspelningen av tv-programmet "Sommar med Ernst".

Kånsta kvarn är mycket speciell då den drevs med både vind- och vattenkraft och är den enda kvarn i sitt slag som finns kvar i Sverige.

2018 rustades kvarnen i samband med inspelningen av tv-programmet "Sommar med Ernst". Fortsatt rustning kommer att ske 2019 med byte av takspån. 

I närheten av kvarnen finns också Kånsta gravhögar från den yngre järnåldern.

Adress
Kånsta
Sköllersta

Visa stor karta