Naturreservatet Skåle klint

Skåle.jpg

Naturreservatet Skåle klint

Skåle klint är ett av Närkes klassiska naturreservat och utflyktsmål och är en del av den förkastningsbrant som format sjön Tisarens södra strand. Skåle klint ligger 195 meter över havet och hela 95 meter över Tisarens vattenyta. Här bjuds du på en fantastisk utsikt.

Skåle klint är välordnat för dig som besökare. I området finns flera strövstigar; den längsta är omkring en halvmil. Här finns även flera parkeringar, toaletter, eldplatser och badplats.

Läs mer om Skåle klint på länsstyrelsens webbplats