Dovrasjödalen

dovra_kyrka.jpg

Naturreservat i södra Närke

Dovrasjödalen är ett välbesökt utflyktsmål på grund av områdets vildmarkskaraktär. Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i urberget. Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och vidsträckta barrskogar.

I Dovrasjödalen ligger tre långsmala sjöar som även kallas Dovra sjöar. Sjöarna omges till stor del av branta klippväggar och uråldrig granskog. I bergsbranten vid norra sjöns nordspets finns ett valvformat utskjutande bergsparti som kallas "Dovra kyrka". Det har bildats genom att vatten- och frostsprängning har brutit loss ett stort stenblock från bergväggen. Hällmarkerna omkring den norra sjön domineras av ögongnejs. Dessa hällar har på östra sidan tydliga spår från istiden i form av isräfflor.

Vid en vandring runt Dovra sjöar märker du hur olik vegetationen är uppe på berget och nere i dalen. På den torra och magra hällmarken finner tallen rotfäste i smala

springor i berget. Ljung, lingon, lavar och mossor klarar denna karga växtmiljö fint. Nere i dalen finns rester av bergarten diabas som är basisk och ger en helt annan och rikare växtlighet. Den rikaste vegetationen finns i dalgången norr och söder om sjöarna. Blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol är några av växterna som finns här.

Vägbeskrivning
Kör mot Östansjö. Skylt finns i centrala Östansjö. Vägen in till reservatet är en återvändsgata. Vändplanen vid parkeringen och stigsystemets början ska användas. Du kan också nå reservatet från söder.

Från Åsbro, kör mot Karintorp. Efter cirka 3,5 km sväng vänster mot Dovra. Efter ytterligare cirka 1 km går en avtagsväg åt höger mot reservatet. Du når parkeringen efter 1 km.

Besöksadress
Dovrasjödalen
Östansjö

Visa stor karta