Visning av naturreservaten i Viby: Oxaryggen, Nalavibergs ekäng och Broby äng

Brobyängvitsippor.jpg
25 maj

Visning av naturreservaten i Viby: Oxaryggen, Nalavibergs ekäng och Broby äng

Vi firar den biologiska mångfaldens dag och Hopajolas 25-årsjubileum. Hopajola har bidragit till samtliga de tre grannreservaten i Viby; Oxaryggen, Nalavibergs ekäng och Broby äng. Slåtteräng, beteshage med gamla ekar respektive sluten lövskog med ekar.

Datum och tid

25 maj klockan 09.00-14.00

Plats 

Avfärd från Coop Hallsberg

Arrangör

Hallsbergs naturskyddsförening

Mer information

https://hallsberg.naturskyddsforeningen.se/