Seniorfestivalen 2022

Balansveckan 2022.jpg
3 oktober

Seniorfestivalen 2022

Aktiviteter för dig som är senior

Datum och tid
3-6 oktober

Program

Måndag 3 oktober - dagcentralen Åsen
14.00 Inledning om Balansveckan
Om fallförebyggande arbete och dagcentralernas arbete med
dagverksamhetspersonal och arbetsterapeut.
14.30 Seniorkraft
Föreläsning med folkhälsosamordnare Kristin Rosvall RF-SISU. Vi bjuder på fika!
15.45 Underhållning av Petter Rapp
16.30 Prisutdelning efter tipspromenad

Tisdag 4 oktober - Sköllergården
14.00 Inledning om Balansveckan
Om fallförebyggande arbete och dagcentralernas arbete med
dagverksamhetspersonal och arbetsterapeut.
14.30 Kostföreläsning med Erik Helmen RF-SISU
Vi bjuder på fika!
15.45 PRO Kören ”Protonerna”
16.30 Prisutdelning efter tipspromenaden

Onsdag 5 oktober - Esslatorp
14.00 Inledning om Balansveckan
Om fallförebyggande arbete och dagcentralernas arbete med
dagverksamhetspersonal och arbetsterapeut.
14.30 Artros och fysisk aktivitet
Föreläsning med sjukgymnasterna Maria von Mecklenburg
och Maria Qvarnström. Vi bjuder på fika!
15.45 Underhållning av Ukulelegänget i Fjugesta
16.30 Prisutdelning efter tipspromenaden

Torsdag 6 oktober - Anhörigdagen dagcentralen Knuten
11.00 Lunchmusik
Sång med kören ”Protonerna”.
14.00 Inledning om anhörigstöd och Balansveckan
Om fallförebyggande arbete och dagcentralernas arbete
med dagverksamhetspersonal och arbetsterapeut.
14.30 Anna Skult - framtidsfullmakt
Föreläsning med Anna, senior jurist vid ”Familjens jurist”, som har
mycket goda kunskaper kring godmanskap, anhörigbehörighet och
framtidsfullmakt. Vi bjuder på fika!
15.45 Underhållning av Lotta Martinsson
16.30 Prisutdelning efter tipspromenaden

Webbplats för mer information
www.hallsberg.se/seniorfestivalen