Konstslingan 2022

konstslingan-logo.jpg
1 – 2 oktober

Deltagare i Hallsbergs kommun

för 14:e året i rad är det åter dags för Konstslingan i Kumla, Hallsberg och Östernärke. I Hallsbergs kommun ställer Tomas Örvill och Åsa Fornander ut sin konst. I Kånsta kvarn ställer Eva Dahlström ut. Kulturrummet AniAra visar konst av L.L Kolkowska, Hallsbergs bibliotek visar konst av Kulturskolans bildelever och på Bergöös visar Johanna Arvidsson sin textilkonst. Där är även Modelljärnvägen och Bergöövåningen. öppen. Fri entré.

Deltagare i Hallsbergs kommun:

 • Bergöös - Hallsbergs konsthall - Johanna Arvidsson - Textil, Bergöövåningen och Modelljärnväg, Östra Storgatan 5, Hallsberg
 • Hallsbergs bibliotek - Kulturskolans elever i Hallsberg visar sin konst. Västra Storgatan 10, Hallsberg
 • I Kånsta kvarn ställer Eva Dahlström ut sina drömska och fantasifulla lerskulpturer.. Kånsta Kvarn, Kånsta by, Sköllersta
 • Kulturrummet AniAra. Kulturrummet aniAra ställer ut L.L. Kolkowska, hennes konst är djärv och självsäker, stilen är oftast
  föreställande men med surrealistiska inslag. Västra Storgatan 11, Hallsberg
 • Tomas Örvill ställer ut sina målningar som är intuitivt abstrakta motiv där betraktaren får sig
  en inblick i konstens förunderliga värld. Korsbergsgatan 100, Hallsberg
 • Åsa Fornander Öppet hus i silversmedjan där Åsa Fornander har
  utställning och försäljning av silversmycken. Egen design och tillverkning. Sannahedsvägen 44, Hallsberg

Datum för evenemanget
Helgen 1 och 2 oktober

Klockslag när evenemanget börjar och slutar
11.00 - 17.00

Biljettpris
Fri entré.

Arrangör
Konstslingan

Webbsidor
Se alla deltagare på konstslingan.se