Har du någon anhörig som är demenssjuk?

1843218-holding-hands.jpg
29 oktober

Har du någon anhörig som är demenssjuk?

Den 29/10 startar vi en anhörigcirkel kvällstid för anhöriga till demenssjuka. Vi kommer träffas vid åtta tillfällen på måndagar klockan 17.15-18.45 på Ängarnas café på Kullängen.

Innehållet i cirkeln kommer delvis att utformas utifrån vilket behov deltagarna har men framförallt kommer det att beröra ämnen som förhållningssätt, bemötande och fakta om demenssjukdomar.

Anmäl intresse till:

Anette Broman, enhetschef
Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd
E-post: anette.broman@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 54 45