Föreläsning: En oönskad livssituation

1843218-holding-hands.jpg
14 november

Föreläsning: En oönskad livssituation

Öppet och ärligt berättar Erik Widlund om sin kamp för överlevnad. Ett liv kantat av psykisk ohälsa, självmordsförsök och en mammas betydelsefulla stöd.

Datum och tid
Den 14 november klockan 18.00

Plats
Knuten, Nytorgsgatan 6

Fri entré

Arrangör
Hallsbergs kommun, Lekebergs kommun, Kumla kommun, Askersunds kommun, Föreningen för Psykiatriskt
Samarbete, Region Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Kontakt
Anette Broman, enhetschef Dagcentraler, Dagverksamheter och Anhörigstöd
Telefon: 0582-68 54 45