Anhörigdagen - en del av Seniorfestivalen vecka 40

23-10-05 Anhörigdagen
5 oktober

Öppen föreläsningsdag på dagcentralen Åsen

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Välkommen till en dag med dig i fokus!

Program för dagen

09.00–09.15: Välkomnande och genomgång av dagen med kommunens anhörigkonsulent Christina Lindvall.

09.15–09.45: Mingel bland informationsbord. Presentation av föreningarna.

09.45–10.00: Mindfullnessövning med kommunens anhörigkonsulent Christina Lindvall.

10.00–11.00: Föreläsning om klagomålshantering av Sofia Wange, handläggare på patientnämnden, Region Örebro län.

11.00–13.30: Paus för egentid eller lunch, återsamling 13:30.

13.30–14.00: Inledning av eftermiddagens program och information av anhörigkonsulent Christina Lindvall: Att vara en hållbar anhörig.

14.00–15.00: Underhållning: Kören Liv & Lust.

15.00–15.15: Fikapaus med kaffe och te.

15.15–15.45: Information från kommunens demensvårdsutvecklare Sara Olsson.

15.45–16.00: Paus eller bensträckare innan avslut av dagen.

16.00–16.30: Avslut av dagen och Seniorfestivalveckan med enhetschef Anette Broman. Prisutdelning från tipspromenaden.

Plats

Samlingssalen i dagcentralen Åsen, Västra storgatan 13, Hallsberg

Kontakt

Frågor? Kontakta Hallsbergs kommuns anhörigkonsulent, 0582-68 60 98.