Sportlovsvecka 2017

Sportlovsfolder_banner_2017.jpg
18 – 26 februari

Aktiviteter för barn och unga vecka 8.

Under sportlovet finns massor av roliga saker att prova på under lovet. Ett sportlovsprogram delas ut till alla elever i grundskolan V. 7 och publiceras på kommunens hemsida under www.hallsberg.se/sportlov Programbladet kommer även att finnas tillgängligt på Hallsbergs bibliotek, Allébadet och kommunhuset.